Animatie... aangenaam leven in ons huis

buitenactiviteit

Om het welbevinden van de bewoners te bevorderen, zorgt het animatieteam voor een aanbod aan activiteiten.

Met dit aanbod willen we o.a. een huiselijke sfeer creëren, een zinvolle tijdsbesteding bezorgen,
sociale contacten bevorderen, contact met de buitenwereld behouden, zelfredzaamheid stimuleren…

Een team van animatoren en ergotherapeuten, ondersteund door heel wat vrijwilligers staan hiervoor ter beschikking.