Ons woonzorgcentrum beschikt over 5 kamers kortverblijf. Deze kunnen gereserveerd worden indien thuis blijven (tijdelijk) niet meer mogelijk is.

Kortverblijf kan een goede optie zijn na een ziekenhuisopname, voor een herstelperiode, tijdens een vakantie of ziekte van de mantelzorger of in crisissituaties.

U kan tot 90 dagen per jaar bij ons verblijven, waarvan maximaal 60 dagen aaneensluitend. Tijdig reserveren is belangrijk!
 

U geniet hierbij van:

De gastvrijheid van het woonzorgcentrum;
Een volledig ingerichte kamer met bed, nachtkast, zetel, TV, ijskast, toilet en wastafel;
Professionele verzorging en begeleiding.

Prijs: 59,58€/dag standaardkamer -  67,52€/dag nieuwbouwkamer
De meeste ziekenfondsen voorzien een tussenkomst in de dagprijs. Meer inlichtingen hierover kan u verkrijgen bij de sociale dienst van uw ziekenfonds.
 

Zoekt u een vrije plaats?
Contactpersoon: Claes Mieke        Tel. 09/321 74 12         E-mailclaesm@zonnehove.zkj.be  
U kan ook de provinciale website raadplegen: http://www.kortverblijven.be