Vrijwilligerswerk bij vzw Zorg-Saam ZKJ 

De vrijwilligers bij vzw Zorg-Saam ZKJ zijn een onmisbare schakel die een meerwaarde bieden in de zorg voor de ouderen. Zij maken het leven van de ouderen een stukje mooier.

Veel mogelijkheden

We hebben ruim 600 vrijwilligers op veel verschillende terreinen.

Naast heel praktische taken (mensen ophalen en vervoeren, animatie verzorgen, allerhande klusjes klaren, hulp bieden in de cafetaria, pastorale zorg ondersteunen op allerhande manieren…) betekenen vrijwilligers vaak heel veel. Hun regelmatige contacten en gesprekken kunnen soms uitgroeien tot warmmenselijke relaties die voor de oudere van grote betekenis zijn. .

Meer weten?

Wilt u meer informatie over vrijwilligerswerk in één van onze woonzorgcentra of wilt u zelf vrijwilliger worden? Neem dan contact op met de coördinator vrijwilligerswerk van de voorziening die jou voorkeur geniet.