Doelgroep 

Kortverblijf is bedoeld om de familieleden of kennissen, die voor de thuiszorg instaan, tijdelijk te ontlasten.

Door te kiezen voor een tijdelijke opname via kortverblijf, kan een vaste opname in het woonzorgcentrum soms langer worden uitgesteld, omdat de mantelzorger ondersteund wordt en de zorg hierdoor soms langer aan kan. 

Kortverblijf kan ook als herstel na een ziekenhuisperiode.

Na het kortverblijf wordt, in overleg met de thuiszorg, het ontslag naar huis voorbereid.

 

Verblijfsduur in kortverblijf 

De regelgeving stelt dat gebruikers van een centrum voor kortverblijf maximaal 60 opeenvolgende dagen in het centrum mogen verblijven en in totaal maximaal 90 dagen per kalenderjaar in hetzelfde centrum mogen verblijven.

U kan op de website www.kortverblijven.be snel nagaan of er in de periode die u zoekt, nog een kortverblijf beschikbaar is.