Bezoekuren Woonzorgcentrum 

De bezoekuren zijn vrij en onbeperkt.

De bewoners mogen het woonzorgcentrum met hun familie verlaten, mits het personeel en/of de directie hiervan op de hoogte te stellen. 
Bij terugkomst, graag ook steeds het personeel verwittigen (ingang afgesloten na 21u).