Visie woonzorgcentrum Sint-RafaŽl 

Woonzorgcentrum (WZC) Sint-Rafaël richt zich voornamelijk tot senioren uit de regio, met beperkingen in zelfredzaamheid:

  • mannen – vrouwen
  • echtparen
  • mensen met dementie
  • valide personen
  • zorgbehoevende mensen met lichamelijke problemen

Onze religieuze traditie en waardenbeleving garanderen een kwalitatieve zorg en huisvesting.
Binnen de werking van Sint-Rafaël wordt bijzondere aandacht besteed aan de opvang van senioren met dementie.
Naarmate de zorgbehoevendheid toeneemt, komt de klemtoon meer te liggen op verschillende vormen van comfortzorg.

Op de campus van Sint-Rafaël was sinds 1960 de Zustergemeenschap "Bethanië" gehuisvest.
De zusters behoorden tot de congregatie van de "Zusters Kindsheid Jesu".
Zij hebben Sint-Rafaël opgestart en een visie rond zorg voor senioren uitgebouwd. 
Op 18 december 2014 hebben de twee laatste zusters de campus verlaten.
Hun werk wordt nu voortgezet door leken medewerkers.