Lachen als medicijn  

Dementie is een ingrijpende ziekte voor iedereen die ermee te maken krijgt. Daarover bestaat geen enkele twijfel. Toch is er gelukkig ook ruimte voor kwaliteit van leven voor personen met dementie en voor hun naasten.

Onze taak bestaat erin, kwaliteit van leven bij deze personen te bevorderen - en dat kan met een lach en een traan. Je komt prachtige mensen tegen; je maakt ook veel verdrietigs mee.
Een lach is goud in de handen van zorg-verleners en van bezoekers van personen met dementie.

Dat lachen gezond is, is inmiddels wel bewezen. Het heeft een gunstige invloed op het afweersysteem, doet het zuurstofgehalte van het bloed toenemen en werkt stress- en angstverlagend. Om te lachen, moet er uiteraard een aanleiding zijn. Je moet gevoel voor humor hebben. Humor is communicatie die de relatie tussen jou en de persoon met dementie versterkt. Humor doet mensen relativeren, ontwapenen, ontspannen, verbinden, bevrijden, ontstressen en verlichten. Kortom, lachen is goud!

Je moet hiervoor geen moppentapper of clown zijn. Je moet wel het grappige van situaties leren zien. Bijvoorbeeld:

  • simpele versprekingen zoals: "Sorry, neemt u mij niet dadelijk." (bedoeld werd: kwalijk.)
  • kleine opmerkingen, zoals: "Geen angst, als we vallen gooi ik me onder jou. Met mij val je sowieso zacht."
  • misverstanden: Iemand vraagt koffie en je brengt choco.
  • incidentjes:Morsen van de koffie, iets laten vallen en niet meer recht geraken.
  • een leuke herinnering aan vroeger doet je schaterlachen.

Misschien lijkt het voor sommigen ongepast om te lachen tijdens een ziekteproces zoals dementie, maar ik denk dat humor ook in dat geval een verzachtende rol kan spelen.

Niet alleen de persoon met dementie heeft er baat bij. Ook de omgeving krijgt hierdoor meer kracht om door te gaan.

Geschreven door Kirsten, referentiepersoon dementie