WZC 

Zomerwensen

Woonzorgcentrum 

Woonzorgcentrum Sint-Jozef is gelegen in de dorpskern van Assenede en beschikt over 140 woongelegenheden waarvan 108 erkend als rust- en verzorgingstehuis. Het centrum richt zich vooral op de verzorging en begeleiding van (zwaar)zorgbehoevende ouderen. Er is een beperkt aantal woongelegenheden voor valide en semi-valide personen.

De kamers zijn verspreid over vier afdelingen : Krekenland, Houtland, Dijkland en Polderland als beschermde afdeling voor personen met dementie of psychiatrische ziekte.  
Het centrum beschikt over een cafetaria, kapsalon, kineruimte, twee dakterrassen, beschermde binnentuin en grote open tuin.

Meer info vindt u in onderliggende folder.