Camera Policy 

 

1.Algemene bepalingen

1.1.Algemeen

VZW Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu engageert zich ertoe zorgvuldig om te gaan met de privacy en persoonsgegevens van zijn medewerkers, bewoners en bezoekers van de voorziening. De persoonsgegevens worden verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1.2.Definities

Voor de definities ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’, ‘Medewerkers’, ‘Persoonsgegevens’, ‘ Verwerking van persoonsgegevens’ en ‘Verantwoordelijke voor de verwerking’ gelden dezelfde definities als in de privacy verklaring voor bewoners en de privacy verklaring medewerkers.

1.3.Reikwijdte

Deze camera policy maakt deel uit van de privacy verklaring voor bewoners en de privacy verklaring medewerkers.

2.Rechtmatige verwerking van persoonsgegevens

VZW Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u door één van onze camera’s wordt gefilmd. Deze camera’s worden gebruikt omwille van volgende doeleinden:

X   veiligheid en de gezondheid van werknemers,

X   bescherming van de goederen van de onderneming,

X   misdrijven te voorkomen, vast te stellen of op te sporen

X   overlast te voorkomen, vast te stellen of op te sporen

De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de voorziening van VZW Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu.

Voor de verwerking van de camerabeelden kan de voorziening samenwerken met een derde partij.

VZW Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu neemt passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens niet langer worden bijgehouden dan nodig voor de vooropgestelde doeleinden en in geen geval langer dan 1 maand.

3.Beveiliging

VZW Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu erkent de verantwoordelijkheid om voor de persoonsgegevens die u toevertrouwt een gepast beveiligingsniveau te voorzien. VZW Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu neemt dan ook verschillende maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, bekendmaking, wijziging of vernietiging. Zo heeft enkel de directeur en eventueel een ICT-medewerker toegang tot de camerabeelden.

 

4.Rechten

U heeft het recht op inzage tot uw persoonsgegevens. Daarnaast kan u ook bezwaar maken tegen een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens of vragen om een beperking van de verwerking. U heeft tevens het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

5.Contact

Bij vragen over de inhoud van deze bepalingen, vragen over de verwerking van persoonsgegevens of bij vragen over het uitoefenen van uw rechten omtrent uw eigen persoonsgegevens die VZW Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu verwerkt, kan u contact opnemen met de DPO via volgend e-mailadres: dpo@zorg-saam.zkj.be.