Inspiratie- en brainstormsessie met als topic "een slimme zorgomgeving' 

Televic en imec-UGent organiseerden bij zorg-saam een workshop rond slimme zorgomgeving in een transmurale context.
Imec is een centrum voor onderzoek en ontwikkeling van alles wat innovatief is. Microchips, software en ICT hebben ook voor hen nog veel geheimen, maar het is hun missie deze te onthullen. Zo geven zij vorm aan de toekomst.

Wat is het?

De inspiratie- en brainstormsessie rond het topic van de slimme zorgomgeving vond op 19 december plaats. Tijdens deze sessie gingen we dieper in op hoe technologie en zorgcommunicatie ten dienste kunnen staan van de ouderenzorg, zowel in en rondom het woonzorgcentrum alsook in de thuisomgeving. De doelstelling was dan ook om stil te staan bij de concrete problemen die zich voordoen op de werkvloer. We gingen samen op zoek naar mogelijkheden en opportuniteiten binnen de zorg.

Deelnemers?

We stelden een deelnemersgroep samen uit de verschillende WZC’s van onze vzw. Deze bestond uit verschillende functies en werknemers uit onze verschillende zorgvormen.

Engagement?

Zorg-saam wil zich verder engageren om mee te werken aan innovaties en is bereid zaken uit te testen.

Meer nieuws