Privacyverklaring 

Privacy Policy WZC Kanunnik Triest VZW

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor WZC Kanunnik Triest VZW van groot belang. Met deze privacy policy willen we u informeren over welke maatregelen wij hebben genomen om de bescherming van uw persoonlijke gegevens te garanderen conform de GDPR/AVG. Dit beleid werd voor het laatst aangepast op 23 mei 2018.

1.De rol van WZC Kanunnik Triest VZW

Enerzijds treden wij op als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens in de verschillende systemen en procedures die van toepassing zijn binnen onze onderneming. Daarnaast verwerken wij ook persoonsgegevens in het kader van dienstverlening naar andere partijen. Voor deze verwerking wordt telkens met elke partij een verwerkersovereenkomst afgesloten in het kader van de doorgifte van persoonsgegevens.

Wij treffen hoe dan ook de nodige maatregelen op technisch als op organisatorisch vlak om de bescherming van uw gegevens met de hoogste kwaliteit te kunnen waarborgen.

2.Onze bedrijfsactiviteiten

We verzamelen enkel maar gegevens die wij nodig hebben om onze bedrijfsactiviteiten op de beste manier te kunnen uitvoeren. Onze activiteiten bestaan uit;

Woon- en verzorgingstehuis

3.Wat hebben we nodig?

Ons Beleid Bescherming Persoonsgegevens regelt het gebruik en de opslag van uw gegevens. Deze privacyverklaring beschrijft welke maatregelen er worden genomen om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen zoals voorgeschreven in de General Data Protection Regulation.

WZC Kanunnik Triest VZW is een Verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die u (betrokkene) ons levert. We verzamelen de volgende soorten gegevens van u:

Wij verzamelen gegevens voor uw opname in ons verzorgingstehuis
We houden medische gegevens van onze residenten bij om de zorg te waarborgen
We houden identificatie en facturatiegegevens bij voor de administratieve afhandeling van uw dossier

Om u toegang te geven tot het medewerkersportaal of de online private zone directies/raad van bestuur verzamelt VZW Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu volgende persoonsgegevens:

Geslacht
Naam
Voornaam
Geboortedatum
E-mailadres
Telefoonnummer
Fax
Adres
Persoonlijke informatie (aan welk woonzorgcentrum u bent verbonden en uw profiel)
Login
Paswoord

Om uw sollicitatie te registreren, verwerkt VZW Zorg-Saam Zusters Kindsheid volgende persoonsgegevens

Naam
Voornaam
CV
Motivatie

Wanneer u zich registreert als medewerker, directielid of lid van de raad van bestuur of wanneer u online solliciteert stemt u toe dat VZW Zorg-Saam Zusters Kindsheid uw persoonsgegevens verwerkt.

Op onze website verzamelen wij bij ons opnamedocument volgende gegevens van u;

Aanspreektitel
Naam en voornaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
Emailadres
Geboortedatum en plaats
Burgerlijke stand
Informatie van uw huisarts
Informatie van uw ziekenfonds

Binnen onze organisatie verzamelen wij van onze bewoners volgende gegevens;

Identificatiegegevens van bewoners
Rijksregisternummer
Persoonlijke kenmerken
Financiële gegevens van onze bewoners
Medische gegevens van onze bewoners

Betreffende lichamelijke gezondheid
Betreffende psychische gezondheid
Betreffende betrekking tot de remediëring

Fysieke gegevens voor bewoners
Bijzonderheden betreffende de andere familie-of gezinsleden
Geloofsovertuiging*
Financiële bijzonderheden ihkv solvabiliteit
Leefgewoonten
Vrijetijdsbesteding
Lidmaatschappen van verenigingen
Gerechtelijke gegevens ihkv bewindvoering
Opleiding en vorming
Loopbaantraject
Foto’s van onze bewoners**

* Wij vragen de expliciete toestemming voor het verwerken van uw geloofsovertuiging.
** We nemen een portretfoto van u in het kader van het vitaal belang, zodoende wij bij calamiteiten u op een eenvoudige manier kunnen identificeren

Van leveranciers, partners, medewerkers, … verzamelen wij enkel identificatiegegevens en financiële gegevens die passen in het kader van de samenwerking of het contract.

4.Hoe worden uw gegevens bij ons verzameld?

Het verzamelen van uw gegevens gebeurd bij ons op volgende wijzen;

Persoonlijk/ telefonisch/ per mail
Via ziekenhuizen krijgen wij beperkte gegevens binnen
Contactformulier op onze website
Opnameformulier op onze website

5.Waarom hebben we uw gegevens nodig?

Alle persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor onze standaard bedrijfsvoering en uitoefenen van onze diensten. Dit ligt in lijn met artikel 6 van de GDPR die het gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke omschrijft.

We hebben uw persoonsgegeven nodig om u de volgende diensten te leveren:

Professioneel contact via telefoon, email, enz.
Dienstverlening aan onze bewoners en bezoekers te kunnen voorzien

6.Digitale Media

Website & Cookies

Onze website, http://www.zorg-saam.be/kanunnik-triest.be heeft als doel u op de hoogte te houden over onze bedrijfsactiviteiten. Om onze website optimaal te laten functioneren, maken we gebruik van diverse technologieën die ons hierbij ondersteunen. Zoals onder meer cookies.

Wat zijn cookies?

Cookies en zijn vergelijkbare varianten zijn kleine informatiebestanden die op uw PC of smartphone/tablet, worden opgeslagen wanneer u onze website(s) bezoekt. Deze staan in voor het gebruiksgemak van onze site en apps te waarborgen.

Cookies hebben verschillende functionaliteiten;

Noodzakelijke cookies dienen ervoor om onze website op een kwalitatieve manier bruikbaar te maken
De functionele cookies zorgen ervoor dat u een gepersonaliseerde surfervaring bekomt. Zoals bijvoorbeeld het bijhouden voorkeur instellingen (taal, professional/particulier, …)
Performantie cookies verzamelen voornamelijk gegevens over het gebruik van onze website en applicaties, zoals onder meer het aantal bezoekers en op welke pagina’s bezoekers vooral veel tijd op doorbrengen. Op basis van deze informatie zijn we in staat om doelgericht onze website te optimaliseren en de gebruikerservaring te verbeteren/personaliseren. Om deze resultaten te analyseren gebruiken wij onder meer Google Analytics
Indien u deze cookies niet wenst te gebruiken, kan u deze op elk moment uitschakelen in de internetbrowser die u gebruikt voor uw surfopdrachten. Deze opties zijn normaliter terug te vinden onder de rubrieken “Help” of “Internetopties”.

Het aanpassen van cookie instelling kan er wel voor zorgen dat er een verminderd functioneren ontstaat op de websites die u bezoekt. Dit zowel via PC als via smartphone of tablet.

Sociale media

WZC Kanunnik Triest VZW beschikt over een bedrijfspagina op Facebook. Dit platform wordt enkel gebruikt om bedrijfscommunicatie te voeren. U bent als betrokkene vrij om al dan niet onze sociale media platformen te volgen.

7.Hoe lang bewaren we uw gegevens

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het doel van de verwerking. Na die termijn zullen wij de desbetreffende gegevens permanent verwijderen uit onze databanken en archieven.

Indien u reeds vroeger uw gegevens wenst te laten verwijderen, zonder de wettelijk bepaalde termijnen te schenden, kan u dit steeds verzoeken door ons te contacteren per mail via privacy@kanunniktriest.zkj.be

 

8.Overdracht naar derden

De gegevens die u bij ons achterlaat zullen niet worden verkocht of verhuurd aan derde partijen of partijen die geen deel uitmaken van WZC Kanunnik Triest VZW.

Indien wij het opportuun achten om uw gegevens door te geven aan andere partijen, dan zullen wij hier aan voorafgaand toestemming vragen en u inlichten over welke gegevens wij hiervoor zullen overdragen.

Indien we bij WZC Kanunnik Triest VZW gebruik maken van externe verwerkers, zal de overdracht van gegevens telkens worden bepaald in een verwerkersovereenkomst. Zo zal worden bepaald dat verwerkers nooit op eigen initiatief uw persoonsgegevens op hun beurt verder zullen gebruiken.

9.Minimale gegevensverwerking

De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn correct en dienen enkel voor onze doeleinden. We beperken onze verzameling van uw persoonlijke gegevens tot een minimum hoeveelheid dewelke nodig is voor onze bedrijfsactiviteiten.

10.Automatische verwerking & profiling

WZC Kanunnik Triest VZW doet niet aan profiling, tevens gebeurt er geen volledige automatische verwerking van uw persoonsgegevens die een profiel schetsen van u.

11. Hoe beveiligen we nu al deze gegevens?

We treffen de nodige maatregelen op zowel technisch als organisatorisch vlak. Op technisch vlak zorgen wij er onder meer voor dat onze toestellen van de medewerkers zijn geencrypteerd, we werken met een degelijk wachtwoordbeleid, en een correcte bepaling van de rechten voor onze gebruikers, zodoende de juiste persoon enkel toegang heeft tot de gegevens die ze moeten zien.

Op organisatorisch vlak hebben wij verschillende procedures en richtlijnen uitgeschreven die van toepassing zijn op de hele organisatie. Daar bestaan onder meer het informatieveiligheidsbeleid en duidelijke richtlijnen inzake de verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

12.Wat zijn uw rechten?

Uw rechten als betrokkene zijn;

Recht op inzage
Recht op wijziging van gegevens
Recht op gegevenswissing
Recht op dataoverdracht
Recht van bezwaar
Recht op beperking van de verwerking

In het geval dat u een klacht heeft over hoe wij uw persoonsgegevens hebben behandeld, neem dan contact op met de Data Protection Officer of Informatieveiligheidscoördinator via privacy@kanunniktriest.zkj.be of schriftelijk naar Kloosterstraat 33 – Melle. Onze Informatieveiligheidscoördinator zal uw klacht bekijken en samenwerken met u om de zaak op te lossen.

Indien u nog steeds vindt dat uw persoonsgegevens niet juist zijn behandeld volgens de wet, neemt u dan contact op met de Privacy Commissie – Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, T: 0032 2 274 48 00 of commission@privacycommission.be  en dient u een klacht in bij hen.