WZC de Lichtervelde is een christelijk geïnspireerd woonzorgcentrum. Ouderen krijgen er “zorg op maat”.
Levenskwaliteit, sfeer en respect voor ieders eigenheid staan centraal.
Het woonzorgcentrum richt zich vooral op zwaar zorgbehoevende bejaarden of personen met dementie.
De lange religieuze traditie en waardenbeleving van onze voorziening garandeert een kwaliteitsvolle zorg en huisvesting.

Het woonzorgcentrum biedt in hoofdzaak zorg aan bejaarden van Eke-Nazareth en omstreken:

mannen / vrouwen
echtparen
valide personen
zorgbehoevende ouderen met lichamelijke problemen
personen met dementie
 

Er zijn 200 medewerkers en een 80-tal vrijwilligers in de weer om de zorg dag na dag waar te maken.

De vzw Zorg-Saam Zusters Kindshied Jesu is beheerder.

Onze opdrachtverklaring kan u hier lezen.