FUNCTIE:

• Je hoofdopdracht bestaat uit het verstrekken van een kortdurende (in een vijftal sessies)
generalistische zorg aan personen met milde tot matige psychologische klachten, volgens een laagdrempelige
en vlot toegankelijke werkwijze.
• Je bouwt mee aan een samenwerking met de relevante partners binnen
de eerstelijnszone met het oog op instroom, doorverwijzing, supervisie en organisatie van crisisinterventie.
• Je ondersteunt deze partners om psychologische problemen te leren herkennen en gepast en vroegtijdig te
interveniëren.
• Samen met je partners werk je aan een laagdrempelig groepsaanbod voor ouderen.
• Je bewaakt de continuering van bestaande samenwerkingsverbanden en bent begaan met de kwaliteit van de aangeboden zorg.
• Je rapporteert aan dhr. Filip Mallems, directeur van het Woonzorgcentrum Sint-Eligius te Zeveneken dat
deel uitmaakt van de groep Zorg-Saam ZKJ, partner in het project. Tevens rapporteer je aan het ‘lerend netwerk
GGZ ELZ Scheldekracht’.

PROFIEL:
• Je hebt een masterdiploma in de psychologische wetenschappen en bent erkend door de psychologencommissie.
• Je hebt minimum 5 jaar relevante beroepservaring binnen de geestelijke gezondheidszorg.
• Een psychotherapeutische opleiding en/of PEV Eerstelijnspsychologie strekt tot aanbeveling.
• Je hebt een bredeinteresse in en een sterke affi niteit met het werken met ouderen (en hun context) met (lichte) psychische problemen zoals verlieservaring, vereenzaming, rouw, cognitieve stoornissen, dementie.
• Je hebt een grondige kennis van de sociale kaart en het zorgverleningslandschap.
• Je bent flexibel inzetbaar (ook op avonduren) en bereid tot werken op verschillende locaties in Eerstelijnszone Scheldekracht (Merelbeke, Melle, Destelbergen, Lochristi, Wachtebeke, Wetteren, Wichelen, Laarne).
• Je bent een sterke, energieke persoonlijkheid die houdt van nieuwe uitdagingen.
• Je hebt een snel leervermogen en fl oreert in een snel wisselende werkomgeving.
• Je beschikt over een eigen wagen.

VAARDIGHEDEN:
• Je bent in staat om op basis van de hulpvraag en probleemanalyse een (voorlopige) diagnose
en hypothesen te formuleren en aldus tot een correcte indicatiestelling te komen.
• Je kan behandeldoelen en behandelstrategieën formuleren en passende interventies aanbieden.
• Je bent vertrouwd met kortdurende versterkende interventies en je beschikt over een brede waaier van kennis van geestelijke gezondheidsproblemen.
• Je beschikt over een sterk empathisch vermogen en een open geest die je in staat stelt om op respectvolle wijze
verbindend interdisciplinair samen te werken.
• Je kan zowel zelfstandig en teamgericht werken. Je draagt bij aan een multidisciplinair team en zet in op de samenwerken met diverse partners.
• Je bent sterk in mondelinge en schriftelijke communicatie. Je kan een veelheid van informatie synthetiseren in een beknopt overzicht.
• Je bent een goed netwerker.
• Je beschikt over een goede basiskennis informatica.

Aanbod:
• Een boeiende en uitdagende job binnen de laagdrempelige geestelijke gezondheidszorg
waarbij je tevens rechtstreeks beroep kan doen op de kennis en expertise van het ‘lerend netwerk GGZ
ELZ Scheldekracht’.
• Een job met veel autonomie en verantwoordelijkheid.
• Mooie opportuniteit tot het ontwikkelen van een GGZ-aanbod binnen een uniek samenwerkingsverband.
• Een aangename werksfeer, in een hartverwarmende werkomgeving.
• Een organisatie met een actuele kijk op ouderenzorg, in een vernieuwende werkomgeving binnen een sector in volle beweging.
• Een voltijdse functie volgens het wettelijke barema PC 330, If-IC categorie 16 (een deeltijdse betrekking is eventueel ook bespreekbaar).
• Een aantrekkelijk salaris met extralegale voordelen.
• De overeenkomst heeft een looptijd van drie jaar en wordt gesloten voor de periode van 1 mei 2019 tot en met 30 april 2022 (met optie tot verlenging).

Interesse?
Stuur zo snel mogelijk jouw motivatiebrief en cv naar Mallemsf@steligius.zkj.be met als
onderwerp ‘Eerstelijnspsycholoog voor ouderen’.
Dit uiterlijk op 26 april 2019. Voor inhoudelijke vragen kan je steeds terecht bij Liesbet Cosyn, contactpersoon project Eerstelijnspsychologische Functie voor ouderen - Eerstelijnszone Scheldekracht, liesbet.cosyn@lmnwwl.be, 0499 22 12 34.